Welkom bij the Circular Plastics Factory

Kunststoffen zijn door hun unieke eigenschappen zoals sterkte, flexibiliteit en een laag gewicht, nog steeds moeilijk te vervangen door alternatieven. Het gebruik ervan neemt naar verwachting toe van 350 miljoen ton naar meer dan 1 miljard ton in 2050. Dat leidt tot grote uitdagingen, zoals afval, gebruik van fossiele grondstoffen en CO2-uitstoot. Het gebruik van circulaire kunststoffen is de enige manier om de footprint van kunststoffen te verkleinen.

Mechanische recycling

De meest duurzame vorm van kunststof recycling.

Compounding

Wij bieden meer mogelijkheden voor recycling.

End-of-life oplossingen

Het beste deel: inzamelen en hergebruik.

R&D

Succesvol hergebruik van kunststoffen begint met een goed ontwerp.

Circulaire producten

Neem uw circulaire ontwerp in productie.

Welcome to the Circular Plastics Factory

Due to their unique properties, such as strength, flexibility and low weight, plastics are still difficult to replace by alternatives. Their use is expected to increase from 350 million tonnes to over 1 billion tonnes in 2050. This leads to major challenges, such as waste, use of fossil raw materials and CO2 emissions. The use of circular plastics is the only way to reduce the footprint of plastics.

Mechanical recycling

The most sustainable form of plastic recycling.

Contact us for questions

Compounding

We offer more options for recycling.

Contact us for questions

Research and development

Successful re-use of plastics starts with a good design.

Contact us for questions

Circular products

Take your design into production.

Contact us for questions

End-of-life solutions

The best part: collect your products at the end of their life and replace them.

Contact us for questions

Stuur Ons Een Bericht

Contact

Quick Contact

Bedankt voor je bericht. Het is verzonden.
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van uw bericht. Probeer het later opnieuw.